Můžete zpomalit stárnutí?

Rychlost zkracování telomer ovlivňuje rychlost vašeho stárnutí a nástup nemocí seniorského věku

S tím, jak vám přibývají léta, mění se váš organizmus. K těm přirozeným změnám patří to, že telomery, ochranné čepičky na konci vašich chromozomů, se zkracují. Kratší telomery nemohou dostatečně chránit vaše geny před vnějšími vlivy, mohou vést ke zvýšenému výskytu nemocí, časnějšímu nástupu seniorských nemocí a kratšímu dožití.

Výzkumy ukázaly, že starší lidé s kratšími telomerami mají např. 3x vyšší riziko úmrtí na srdeční onemocnění a 8x vyšší riziko úmrtí na infekční onemocnění.

Jakou roli hrají telomery

Telomery hrají klíčovou roli při uchovávání informací v genomu každého živého organismu. Jsou tvořeny DNA-proteinovými strukturami, umístěny jsou na konci každého vašeho chromozomu. Slouží jako jakýsi „airback“ a chrání váš genom před poškozením, degradací a nevhodnými rekombinacemi.

dna-telomery

Jak zkracování telomer ovlivňuje životnost buněk

Při každém buněčném dělení  se v normálním buněčném procesu malá část telomerové DNA spotřebovává k opravě chromozomální DNA a tím se telomera zkracuje. Bez této opravy vaše se vaše buňky mohly poškozovat anebo dokonce mutovat.

Pokud už telomera dosáhne kritického limitu zkrácení, buňka se přestává dělit a umírá (nastává buněčná smrt neboli apoptóza). Pokud se tak děje s větším množstvím buněk, v dané tkáni chybí, vzniká jakoby "díra" - a tkáň nebo celý orgán onemocní.

Druhým omezení životnosti buněk je tzv. Hayflickův limit. Říká, kolikrát se normální somatická, diferencovaná lidská buňka může dělit, než se buněčné dělení samo od sebe zastaví. Maximum je 50. Je to nesmírně důležité, protože během buněčného dělení mohou telomery opravovat (rekombinovat) poškozený genom, jak bylo řečeno výše. Čím méně dělení zbývá, tím menší je šance na opravu genomu a zdravou tkáň. Potažmo celý orgán a organismus.

Zkracování telomer nastává při každé replikaci DNA. Pokud pokračuje, vede k degradaci chromozomů a nakonec i k buněčné smrti. A, jak již jistě chápete, zásadní pro zdraví je, jak rychle.

zkracovani-telomer-starnuti

Vysoká rychlost zkracování telomer zvyšuje rychlost stárnutí

Rychlost zkracování telomer je velmi důležitá. Jak bylo řečeno výše, telemory se s přibývajícím věkem zkracují, protože svou část vyměňují za korekci genomu. To je běžné a zatím se tomu nelze vyhnout. Důležité je, jak rychle se vaše telomery zkracují. Rychlé nebo zrychlující zkracování telomer vede  k brzé buněčné smrti a ovliňuje vaše zdraví a vůbec životnost organismu.

Proč vám zdravý životní styl pomáhá žít déle nebo alespoň zůstat déle zdravý

Délka telomer může určovat zdraví, délku života a rychlost, jakou organismus stárne. Váš životní styl může významně ovlivnit rychlost zkracování telomer.

Kromě genetických dispozic může zkracování telomer urychlit i životní styl. Některé faktory životního stylu mohou urychlit zkracování telomer, což může vést k onemocnění nebo předčasnému stárnutí a dokonce smrti.

Typická onemocnění nebo jejich časný nástup, které bývají spojeny se zkrácenými telomerami, jsou ischemická choroba srdeční, srdeční selhání, cukrovka, zvýšené riziko rakoviny (rakovina plic, močového měchýře, ledvinových buněk, gastrointestinálního traktu, hlavy a krku), osteoporóza, náchylnost k infekcím, a progresivní onemocnění kostní dřeně.

Mezi hlavní významné faktory pro urychlení zkracování telomer patří:

  • kouření,
  • obezita,
  • nedostatek cvičení,
  • nezdravá strava,
  • nekvalitní životní prostředí,
  • povaha práce a
  • stres.

Zdá se vám to příliš složité k pochopení, nebo se chcete dozvědět více?

Doporučujeme navštívit informační web našeho partnera, kde můžete:

Upravte svůj životní styl, abyste mohli stárnout pomaleji

Sami máte schopnost normalizovat rychlost zkracování telomer a tím řídit tempo svého stárnutí a čas nástupu nemocí souvisejících s věkem.

Je zřejmé, že to nejlepší, co pro sebe můžete udělat, abyste zůstali co nejdéle zdraví a a při stárnutí netrpěli, otravně, je zlepšit svůj životní styl. Vedle toho existují některé přírodní doplňky, které jsou zdrojem aktivátoru telomerázy. Ovšem vybírejte opravdu rozvážně, ne všechny splní, co slibují.  Při užívání aktivátorů volte produkty od výrobců, kteří vám dokáží vysvětlit mechanismus účinků jejich produktu.

01. Cvičte, sportujte, pohybujte se

Cvičení se ukazuje být spojeno se sníženým oxidačním stresem a zvýšenou expresí proteinu stabilizujícího telomery. Přispívá tedy ke zpomalení stárnutí a oddálení nástupu nemocí souvisejících s věkem.

02. Jezte zdravě

Předpokládá se, že zdravá, vyvážená a pestrá strava zachovává telomery a další buněčné složky díky snížení oxidačního stresu.

03. Nestresujte se

Stres je spojen s uvolňováním glukokortikoidních hormonů, které mohou snižovat hladiny antioxidačních proteinů a mohou tak způsobit zvýšené oxidační poškození DNA, zrychlené zkracování telomer a snížení aktivity telomerázy.

04. Jezte hodně antioxidantů a vlákniny nebo je doplňujte v doplňcích stravy

Antioxidanty, jako jsou omega-3 mastné kyseliny, vitamín E, vitamín C a beta-karoten, mohou chránit telomerickou DNA před oxidačním poškozením. Délka telomer je pozitivně ovlivněna příjmem vlákniny.

05. Vybírejte si správné tuky a bílkoviny

Omezte příjem polynenasycených mastných kyselin, nahraďte kasein sojovým proteinem.

06. Zvažte doplnění aktivátoru telomerázy

Telomeráza je enzym, který má schopnost prodloužit telomery přidáváním telomerických „TTAGGG“ repetic na konce chromozomů. Tím je prodlužuje. Aktivátory telomerázy zvýšují její aktivitu a přispívají tak k prodloužení telomer a ke snížení dynamiky jejich zkrácení. Aktivace telomerázy přírodními molekulami je považována za účinný modulátor proti stárnutí, s rolí v léčbě onemocnění souvisejících se stárnutím.

Několika studiemi bylo prokázáno, že aktivátory telomerázy zvyšují účinnost procesu opravy DNA a chrání buňky před stresem a vlivy poškozujícími DNA. Aktivace telomerázy bylo dosaženo přírodními molekulami, syntetickými molekulami a genetickou manipulací a intervencí.

Několik studií se zabývalo extraktem z kořene Astragalus membranaceus, ve formě  TA-65, přírodního produktu pro aktivc telomerázy. Tento je užíván od roku 2008. Bylo zjištěno, že prodlužuje telomery u lidí. Jistá studie in vitro na lidských CD4 a CD8 T-buňkách naznačila, že cykloastragenol (CAG), triterpenoidní saponinová sloučenina získaná hydrolýzou Astragalosidu IV, která je hlavní sloučeninou v Astragalus, zvýšila aktivitu telomerázy a snížila účinky stárnutí (zdroj: Americká národní lékařská knihovna - Národní institut zdraví https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6755196/).

Naše tipy - aktivátory telomerázy

LIGHT OF LIFE, pro zpomalení stárnutí, kúra na 60 dní

Pomáhá ke zpomalení důsledků stárnutí, z vnějšku i uvnitř těla, díky výtažku z kořene kozince (Astragalus), který obsahuje complex astragalosidu IV, aktivní cykloastragenol s přídavkem kyseliny hyaluronové.

doplnek-stravy-prirodni-light-of-life-2-q

 

ETALON CELL, epigenetický doplněk zvyšující aktivitu telomerázy, kúra na 365 dní

Obsahuje vitamin D - 400 IU, kyselinu hyaluronovou - 15mg, extrakt z Astragalus Membranaceus  - 47,5mg,  

Extrakt z astragalusu obsahuje: astragalosidy, flavonoidy, polysacharidy, fytosteroly, pigmenty, aminokyseliny, betain, cholin, nenasycené mastné kyseliny (linolové).

11133_etalon-cell-zpomaleni-starnuti