Akce a slevy pro stříbrnou neděli

Sleva pro stříbrnou neděli   

 Do adventní neděle pokračuje akce - 15 % na všechno, adventní aukce a navíc DOPRAVA ZDARMA.

Třetí adventní neděle se označuje jako stříbrná. Na třetí adventní neděli se na adventním věnci zapaluje růžová svíce, tzv. Pastýřská. Tato třetí svíce v pořadí je zasvěcená přátelství a symbolizuje též radost z blížícího se konce postního období.

Pro křesťanskou symboliku adventního věnce existuje vice výkladů, jde přibližně o následující.

Adventní věnec představuje symboliku Kristova kříže (a ve vztahu ke čtyřem světovým stranám jako jeho požehnání na každou světovou stranu) nebo také Boží věčnost a jednotu a má jasně daná pravidla. Na věnec mají být použity větévky jehličnanů či cesmíny, které představují život. V dávných dobách Keltů tyto větve spolu s břečťanem odháněly zlé duchy a naopak vytvářely příjemný prostor pro dobré duchy a tím zajišťovaly domu požehnání. Z této tradice pramení i později používaný vánoční stromek.

Tři svíce na adventním věnci mají být fialové a jedna růžová. Fialová vyjadřuje důstojnost a pokání, podle Keltů též plodnost. Svíčky se zapalují proti směru hodinových ručiček. Časté jsou i věnce s pátou, bílou svíčkou uprostřed. Ta se zapaluje na Štědrý den po západu slunce a symbolizuje Krista.

V Evropě se později začaly používat i věnce s bílými svíčkami - bílá barva je považována za slavnostní. Protestanti používají i čtyři červené svíce. Po rozšíření do našich končin je věnec s červenými svíčkami nejrozšířenější barevnou kombinací.

Na první adventní neděli – železnou - se zapaluje svíce “prorocká”, která oslavuje proroky, kteří předpověděli narození Krista. Druhá svíce se zapaluje na druhou – bronzovou – neděli a říká se jí “betlémská“, neboť symbolizuje Kristovy jesle a lásku. A po zmíněné třetí se na zlatou adventní neděli zapaluje svíce čtvrtá, „andělská“ a představuje mír a pokoj.